Pravila takmičenja na Fejsbuku

Dobitnik je prvi ispitanik koji tačno odgovori na pitanje. Nakon završetka takmičenja, dobitnik, eventualno dobitnici, biće informisani putem datog imejla. Nagrada će biti dostavljena, isključivo na ima navedeno u dobitnom odgovoru, na drugo ime ne može da bude dostvaljena. Nagrade se dostavljaju samo na teritoriji Republike Srbije. Svako može da odgovori samo jednom, na duplirane odgovore nećemo da reagujemo. Svi učesnici takmičenja su saglasni sa korišćenjem podataka u marketinške svrhe od strane kupovne galerije ShipGRATIS.rs, preduzeća Ateli, s.r.o. Podaci učesnika takmičenja neće biti prosleđeni trećim stranama. Administrator takmičenja ima pravo da dobitni proizvod zameni drugim proizvodom sličnih karakteristika, kvaliteta i cena, ako se dati proizvod povuče sa tržišta.